Phúc Thiên

STT Icon Tên Phần Mềm Link DownLoad
1  Hướng dẫn cài đặt mail Microsoft Outlook Hướng dẫn cài đặt mail Microsoft Outlook Download
2 GrandStream - Cách sử dụng Voicemail GrandStream - Cách sử dụng Voicemail Download
3 GXP1610 - Mặt sau và cách gắn dây GXP1610 - Mặt sau và cách gắn dây Download
4 Hướng dẫn cài đặt mail trên điện thoại Android Hướng dẫn cài đặt mail trên điện thoại Android Download
5 Hướng dẫn cài đặt phần mềm VOIP Hướng dẫn cài đặt phần mềm VOIP Download
6 Hướng dẫn cài mail trên điện thoại IOS Hướng dẫn cài mail trên điện thoại IOS Download
7 Hướng dẫn login mail qua website và đổi mật khẩu - Mdaemon new ! Hướng dẫn login mail qua website và đổi mật khẩu - Mdaemon new ! Download
8 Hướng dẫn login mail qua website và đổi mật khẩu - Mdaemon old ! Hướng dẫn login mail qua website và đổi mật khẩu - Mdaemon old ! Download
9 Hướng dẫn nghe lại file ghi âm VoiceMail _ Elastix Hướng dẫn nghe lại file ghi âm VoiceMail _ Elastix Download
10 Hướng dẫn setup outlook sử dụng tên miền công ty của Google suite Hướng dẫn setup outlook sử dụng tên miền công ty của Google suite Download
11 Hướng dẫn sử dụng Unifi Controller Hướng dẫn sử dụng Unifi Controller Download
12 Hướng dẫn sử dụng VoiIP GXP1610 Hướng dẫn sử dụng VoiIP GXP1610 Download
13 Hướng dẫn tắt bảo vệ 2 lớp cho gmail để sử dụng outlook Hướng dẫn tắt bảo vệ 2 lớp cho gmail để sử dụng outlook Download
14 Hướng dẫn xem camera bằng phần mềm Rview/Lview Hướng dẫn xem camera bằng phần mềm Rview/Lview Download
15 Hướng dẫn xem camera Kbvision Hướng dẫn xem camera Kbvision Download
16 Hướng dẫn xem camera Questek qua VmeysSuper Hướng dẫn xem camera Questek qua VmeysSuper Download
17 Hướng dẫn xem lịch sử + cước cuộc gọi Hướng dẫn xem lịch sử + cước cuộc gọi Download
18 Update Window 7 và McAfee Update Window 7 và McAfee Download
19 Update Windows For Wanna Cry Update Windows For Wanna Cry Download