Phúc Thiên

STT Icon Tên Phần Mềm Link DownLoad
1  Hướng dẫn cài đặt mail Microsoft Outlook Hướng dẫn cài đặt mail Microsoft Outlook Download
2 GrandStream - Cách sử dụng Voicemail GrandStream - Cách sử dụng Voicemail Download
3 GXP1610 - Mặt sau và cách gắn dây GXP1610 - Mặt sau và cách gắn dây Download
4 Hướng dẫn cài đặt phần mềm VOIP Hướng dẫn cài đặt phần mềm VOIP Download
5 Hướng dẫn cài mail trên điện thoại IOS Hướng dẫn cài mail trên điện thoại IOS Download
6 Hướng dẫn login mail qua website và đổi mật khẩu ! Hướng dẫn login mail qua website và đổi mật khẩu ! Download
7 Hướng dẫn setup outlook sử dụng tên miền công ty của Google suite Hướng dẫn setup outlook sử dụng tên miền công ty của Google suite Download
8 Hướng dẫn sử dụng VoiIP GXP1610 Hướng dẫn sử dụng VoiIP GXP1610 Download
9 Hướng dẫn tắt bảo vệ 2 lớp cho gmail để sử dụng outlook Hướng dẫn tắt bảo vệ 2 lớp cho gmail để sử dụng outlook Download
10 Hướng dẫn xem camera bằng phần mềm Rview/Lview Hướng dẫn xem camera bằng phần mềm Rview/Lview Download
11 Hướng dẫn xem camera Kbvision Hướng dẫn xem camera Kbvision Download
12 Hướng dẫn xem camera Questek qua VmeysSuper Hướng dẫn xem camera Questek qua VmeysSuper Download
13 Hướng dẫn xem lịch sử + cước cuộc gọi Hướng dẫn xem lịch sử + cước cuộc gọi Download
14 Update Window 7 và McAfee Update Window 7 và McAfee Download
15 Update Windows For Wanna Cry Update Windows For Wanna Cry Download